O daních

Nájemné provozovny po rozvodu manželů

26.01.2014 09:28
Dotaz: Jak je to s užíváním nemovitosti pro podnikatelskou činnost po rozchodu manželů, pokud připadla druhému z manželů? Odpověď daňového poradce: Při rozchodu manželů, který je řešen rozvodem, je řešena i otázka rozdělení společného jmění. Znamená to tedy, že co bylo před rozvodem majetkem...

Majetek při ukončení činnosti a daně

26.01.2014 09:24
Dotaz: Chci ukončit podnikatelskou činnost a mám v daňové evidenci evidován majetek. Podléhá jeho vyřazení dani z příjmů? Odpověď daňového poradce: Ano i ne. Záleží na tom, jaký bude jeho další osud. Pokud ukončíte podnikatelskou činnost, je povinnost upravit daň z příjmů o pohledávky, závazky...

Daň z příjmů při prodeji farmy synovi

26.01.2014 09:17
Dotaz: Jsem soukromý zemědělec, vedu daňovou evidenci a protože odcházím do předčasného starobního důchodu, prodávám farmu svému synovi. Ten bude v činnosti nadále pokračovat. Podléhá tento prodej dani z příjmů? Odpověď daňového poradce: Jsem toho názoru, že ne. Ve Vašem případě postupujete...

Přenos daňové povinnosti

14.01.2014 03:11
Dotaz: Jak mám vyfakturovat stavební práce? Odpověď daňového poradce: Od 1.1.2012 došlo k zásadní změně v uplatnění DPH při poskytnutí stavebních prací, kdy je fakturováno bez daně v režimu tzv. přenosu daňové povinnosti. Je nutno splnit několik zásad: uplatňuje se pouze mezi českými plátci...

Brigádník na pracovní poměr

14.01.2014 03:07
Dotaz: Jakou pracovní smlouvu mám uzavřít s brigádníkem? Odpověď daňového poradce: Brigádník je zaměstnanec, který má pracovat dočasně anebo omezenou dobu. Brigádník má pravděpodobně jinde řešeny sociální a zdravotní pojištění, je již zaměstnán v hlavním pracovním poměru, nebo je to důchodce,...

Vyřazení osobního auta po ukončení leasingu

14.01.2014 03:03
Dotaz: Minulý měsíc jsem doplatil leasing na osobní auto, které používám k podnikatelské činnosti. Chci si ale pořídit nové a toto darovat manželce. Musím zaplatit daň z příjmů a z jaké ceny? Odpověď daňového poradce: Ne, nemusíte zaplatit daň z příjmů. Jste ale povinen splnit určité...

Daňová poradna: spolupracující osoba

03.02.2013 15:22
Dotaz: Na koho můžu rozdělit své příjmy z podnikatelské činnosti a za jakých podmínek? Odpověď: Příjmy dosažené z vlastní podnikatelské činnosti fyzické osoby můžu rozdělit na vlastní manželku, případně na další osoby žijící se mnou ve společné domácnosti. Na vlastní manželku mohu rozdělit až 50 %...

Daňová poradna: oprava nebo tech. zhodnocení?

03.02.2013 15:19
Oprava nebo technické zhodnocení? Dotaz: Je výměna starých dřevěných oken za plastová opravou nebo technickým zhodnocením? Odpověď: Od zahájení podnikání v r. 1990 je stále spousta nejasností v tom, co je opravou hmotného majetku a co již jeho technickým zhodnocením. Obecně se dá říci, že opravou...

Daňová poradna: odměňování jednatele s.r.o.

03.02.2013 15:13
Dotaz: Jednatel nepracuje na základě pracovní smlouvy a tak nepodléhá ustanovením zákoníku práce. Má ale právo na proplacení dovolené a cestovních náhrad? Odpověď: Jednatel společnosti opravdu nepracuje pro společnost na základě pracovní smlouvy uzavřené podle zákoníku práce, pracuje na základě...

Daňová poradna: drobný majetek v podnikatelské činnosti

03.02.2013 15:09
Dotaz: Mohu jako vybavení provozovny zakoupit kávovar v ceně 15.000,- Kč a mikrovlnou troubu v ceně 12.000,- Kč a zahrnout tyto předměty do nákladů podnikatelské činnosti? Odpověď: Zákon o daních z příjmů nedefinuje přesně, co jsou a co nejsou výdaje spojené s podnikatelskou činností. Ve svých...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Spolupráce: Efektivní internetový marketing pro velké firmy i malé podnikatele | Investoři - hledám investora / hledám projekt

Realizace webu a marketing

© 2011-2016 Daňový poradce Jiří Hladík. Všechna práva vyhrazena.

CZIN.eu